Nakon što je Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji BiH, zbog ograničenih kapaciteta i ranije predviđenog plana aktivnosti, odgovorila negativno na inicijativu Edina Forte, delegata Naše stranke u Domu naroda Parlamenta Federacije, kojom se traži revizija privatizacije preduzeća “Metalno” d.d. Zenica, reagovala je Naša stranka Zenica.

“U odgovoru na inicijativu je naznačeno da ukoliko Vlada Federacije BiH da saglasnost na prijem revizorskog osoblja, izvršit će se i dopuna Plana rada za 2016. godini, čime bi se otvorila mogućnost da se u izvrši i revizija ovog preduzeća čiji su radnici u štrajku već danima. S naše strane, mi trebamo ići dalje preko naših zastupnika, te tražiti odgovor Vlade. Pitanje Metalnog je prioritet, te ga Agencija treba uvrstiti u svoj Plan”, navodi Sanja Renić iz Naše stranke Zenica.

“Smatramo da Agencija mora reagirati u slučajevima gdje postoje otvoreni zahtjevi građana i činjenice koje su radnici “Metalnog” već predstavili. U slučaju ovog preduzeća, radnici su već imali situaciju da kantonalne vlasti bježe od bilo koje vrste uplitanja, dok ih federalne ignorišu. Ne možemo čekati 2017. da bi revizija stigla, te poručujemo obespravljenim radnicima da ćemo nastaviti insistirati da se svim raspoloživim mehanizmima borimo za spas ovog preduzeća”, zaključila je Renić.