Na današnjoj konstitutirajućoj sjednici Gradskog vijeća Zenice vijećnica Naše stranke Sanja Renić izabrana je na mjesto predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenice. Renić je izabrana velikom većinom od 26 glasova vijećnika i vijećnica.

„Mjesto predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenice shvatam kao veliku čast i zadaću. Nama to nije samo simbolična i protokolarna pozicija, već nam daje širi uvid u sva pitanja od životne važnosti za Zenicu, i šansu da u ovom novom periodu koji je pred Zenicom učestvujemo sa našim prijedlozima i rješenjima za zajednicu.“, kazala je Sanja Renić po imenovanju.

Renić, koja je i predsjednica Gradskog odbora Naše stranke u Zenici, kazala je da je kako je ovo dobar temelj za još intenzivniji rad Naše stranke u Zenici, i posebno je naglasila kako Naša stranka neće, kao ni do sada, pristati na saradnju sa nacionalističkim strankama.

„Naša stranka u Zenici neće, niti je ikad željela biti poput oportunističkih stranaka, koje ako su u opoziciji ni ne prate dnevni red, već automatski glasaju protiv svih prijedloga. S obzirom da sam i predsjedavajuća, ja ću detaljno pratiti sve tačke koje budu dolazile preko Kolegija na dnevni red, i unutar Gradskog odbora Naše stranke u Zenici zauzimat ćemo stavove po tim pitanjima, ovisno od kvaliteti prijedloga“, kazala je nova predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenice.