Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica Sanja Renić zatražila je od vijećnika Gradskog vijeća da podrže odluku kojom će se svi izabrani vijećnici odreći naknada za rad u komisijama, a napravljene uštede će biti preusmjerene za osiguranje naknada nezaposlenim porodiljama.

„Danas ću zatražiti od Gradskog vijeća da usvoji Odluku o osiguranju novčane pomoći za nezaposlene porodilje. Riječ je o prijedlogu koji je pripremila Naša stranka i spreman je za primjenu, sa utvrđenim nadležnostima, obavezama podnosilaca zahtjeva i uređenjem svih drugih pitanja. Nema razloga da se ovo ponovno vraća službama, danas možemo pokazati da smo se spremni odreći naknada u komisijama za porodilje koje su u stanju direktne potrebe“, kazala je predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica Sanja Renić.

„Odluka bi tako obuhvatala djecu rođenu u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017., čije majke imaju prebivalište u Gradu Zenica u posljednje dvije godine, te koje su bile nezaposlene najmanje dva mjeseca u 2017. godini. Pomoć bi se raspodijelila jednako svima koji ispunjavaju uslove,“ zaključila je Sanja Renić.

Predsjedavajuća Renić je najavila da će obavijestiti javnost o ishodu glasanja te da će insistirati da se danas usvoji zaključak kojim će se vijećnici odreći naknada za rad u komisijama.