O stanju u gradu Zenica, ali i općenito društvu, problemima koji su pred nama, te mogućim rješenjima, razgovarali smo sa Sanjom Renić, koja aktivno djeluje kroz „Inicijativu 50%“ pokrenutu od strane Naše stranke za promovisanje i edukaciju žena, potencijalnih kandidatkinja za naredne lokalne izbore.

NS: Koji su osnovni motivi vašeg angažovanja u lokalnoj zajednici?          

Sanja Renić: Samo kroz političko angažovanje možemo učiniti nešto više, gdje idemo od razgovora sa poznanicima, do podnošenja konkretnih prijedloga, istraživanja i rada za dobrobit zajednice. Smatram da je izuzetno važno za Zenicu da svi damo svoj doprinos, te da pokušamo barem malo pomjeriti stanje generalne nezainteresovanosti za situaciju u kojoj se naš grad nalazi.

NS: Kakav je općenito odnos zajednice prema volonterskom angažmanu i uključivanju na rješavanju problema?                                                

Sanja Renić: Vlasti bi možda najviše voljele da i ne postoje volonteri, jer znaju da je to aktivna skupina ljudi koji su intelektualno dovoljno jaki da budu prijetnja postavljenim ponašanjima i akcijama u društvu. Ovaj termin “zajednica” podrazumijeva općinske strukture, ostalo sve spava.

NS: Šta su izazovi sa kojima se susreću lokalni odbori pri pripremi rješenja i odgovara na ono što u lokalnoj zajednici radi vlast?                            

Sanja Renić: Izazov je doći do lokalnog odbora i tamo naći potrebnu snagu, hrabrost, želju i način da se iznese i općepoznata problematika. Naprimjer, Zenica i zagađenje, svi znamo šta se dešava, svi govorimo o „Mittalu“, spominjemo rješenja, ali nikako da pokrenemo.

NS: Možete li nam opisati kako vezujete vaše zanimanje i profesionalni rad sa problemima u zajednici. Gdje vidite šansu da to iskoristite?

Sanja Renić: Dugogodišnji rad u građevinarstvu, na poslovima i šefa gradilišta, omogućava mi da bolje uvidim i razumijem probleme vezane za taj segment života. Grad u kojem se ne vrte kranovi je mrtav grad, ali tu nije samo pitanje izgradnje, već ozbiljnog planiranja, analize i rada sa lokalnom zajednicom. Moja druga struka, sanitarni inžinjer, možda samo na prvi pogled izgleda nespojivo sa građevinom, Međutim, tu imamo šansu istraživati sve što se tiče pitanja ispravnosti gradnje komunalnih, sanitarnih, zdravstvenih, javnih i drugih objekata, kao i korita rijeka, vodovoda, kanalizacije, otpadnih voda, deponija, upravljanja otpadom, zagađenja, kontrole hrane i vode do trgovine lijekovima.

NS: Konkretno, kada bi sutra bili izabrani u Općinsko vijeće, koji je prvi problem na kojem biste radili?

Sanja Renić: Problem grijanja, fiktivna termoelektrana, vodovod „Plava voda“ samo su neke od tema. Radili bismo na rješavanju prilaza Hitnoj pomoći, zatim pitanja poput separatora na rijeci Bosni u središtu grada, oštećenih fasada, bespravno zatvorenih balkona i stolarija, besmislenih i neukusnih izloga u gradu, lošeg stanja Željezničke i Autobusne stanice, loše rasvjete po cijelom gradu, preskupog održavanja kružnih tokova. Pripremamo ta rješenja i građanima ćemo ih ponuditi u narednom periodu.

NS: Građani i građanke nisu toliko upoznati sa vijećničkim inicijativama. Šta možemo uraditi sa inicijativom, kako je pratiti, naprimjer u konkretnom slučaju koji ste spomenuli?

Sanja Renić: Medijska zastupljenost, obavještenje javnosti putem novina, portala, tv, i socijalnih mreža. Koristimo naše mreže prijatelja, te radimo sa svakim ko ima interesa da se nešto popravi. To znači i pozivanje na angažman svih onih koji žele da rade, bez obzira da li se žele uključiti direktno u našu političku organziaciji, ili samo pomoći na rješavanju određenog pitanja.