j2a9146Sanja Renić, novoizabrana vijećnica Naše stranke u Vijeću Grada Zenica, reagovala je na alarmantnu situaciju u Zenici u vezi sa sistemom grijanja.

„I pored ogromnih hladnoća, građanima Zenice još uvijek nije pušteno grijanje. To je posebno nedopustivo ako se ima u vidu da građani svih 12 mjeseci plaćaju račune za grijanje. Sve toplane u okruženju puštaju u ovim hladnim danima svojim korisnicima i platišama grijanje, samo u Zenici to nije slučaj. Sve što korisnicima JP Grijanje, na čelu sa direktorom Seadom Kaknjom, šalje trenutno jesu opomene pred tužbu“, kazala je Sanja Renić.

Renić je dodala da je skandalozno što se niko iz JP Grijanje nije čak ni obratio građanima Zenice koji se smrzavaju ovih dana.

„Zbog nemara i neodgovornosti, na prvoj sjednici Gradskog vijeća Zenice, Naša stranka će pokrenuti pitanje smjene rukovodstva JP Grijanje. Također, tražićemo da Vijeće organizuje tematsku sjednicu kako bi se utvrdio plan za rješenje ovog problema i dao odgovor građanima Zenice na pitanja koja ovih dana postavljaju: kako uspostaviti održiv sistem grijanja“, pojasnila je.

„Naša stranka je samoinicijativno organizirala rasprave po ovom pitanju, još dok nije bilo hladno, i eksperti su dali neke prijedloge. Sada je red na vlastima, ili da prihvate ponuđeno, ili da predlože bolje. Nešto se mora uraditi. Odgađanje više nije opcija“, zaključila je Sanja Renić.