Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u Zenici, vijećnica Naše stranke Sanja Renić podnijela je inicijativu kojom traži da Grad Zenica preuzme upravljanje i/ili vlasništvo nad bazenom u Industrijskoj školi.

U tom kontekstu važno je napomenuti da Željezara Zenica d.o.o. duguje za komunalne naknade za korištenje građevinskog zemljište 603.155,52 KM.

„S obzirom na trenutnu situaciju u PD Željezara Zenica i višegodišnje probleme oko korištenja i održavanja zatvorenog bazena smatramo da je neophodno isti preuzeti za potrebe Grada i omogućiti građanima, kako pojedincima i djeci, tako i plivačkim klubovima, da ne moraju odlaziti u druge i manje opštine koje posjeduju zatvorene bazene“, kaže Renić.

Posebno je važno da zeničke škole imaju gdje realizovati satove plivanja kao izuzetno važnu aktivnost za psihofizički razvoj djece. Niko od zeničkih školaraca to trenutno nije u mogućnosti, a mnogi i ne znaju plivati. Taj problem dodatno uvećava činjenica da je Zenica grad sa preko 70.000 stanovnika. Bazen, osim što bi bio rekreativni, može biti i jedan od važnijih odgojno-obrazovnih centara u Zenici, jednom od najmnogoljudnijih gradova u BiH.