Danas će se održati sastanak predsjednika Dennisa Gratza i predsjednika Glavnog odbora NS, Samira Fazlića, sa vijećnicima i vijećnicama Gradskog vijeća grada Sarajeva i općinskih vijeća u Novom Sarajevu, Novom Gradu, Centru, Starom Gradu i Ilidži. Na sastanku će razgovarati o zajedničkim inicijativama, povezanom djelovanju na općinskom, gradskom, kantonalnom i federalnom nivou.

Dennis Gratz, predsjednik Naše stranke i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
Samir Fazlić, predsjednik Glavnog odbora Naše stranke
Sanja Lazar, vijećnica u Gradskom vijeću Grada Sarajeva i vijećnica u Općinskom vijeću Novo Sarajevo
Robert Pleše, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva i vijećnik u Općinskom vijeću Novo Sarajevo
Vibor Handžić, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva i vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo
Vildana Bešlija, vijećnica u Općinskom vijeću Novo Sarajevo
Vedran Grebo, vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo
Varja Nikolić, vijećnica u Općinskom vijeću Centar Sarajevo
Amra Zulfikarpašić, vijećnica u Općinskom vijeću Centar Sarajevo
Amela Kuskunović, vijećnica u Općinskom vijeću Centar Sarajevo
Amela Topuz, vijećnica u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo
Vernes Ćosić, vijećnik u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo
Elvis Vreto, vijećnik u Općinskom vijeću Ilidža