Delegacija njemačke ambasade u BiH, predvođena NJ. E. Christiane Hohmann, Manuel Sarazin, zastupnik u njemačkom parlamentu, i Terry Rintke, zastupnica u Evropskom parlamentu, sastali su se danas s Edinom Fortom, premijerom Kantona Sarajevo, i sa Sanelom Klarić, zastupnicom Naše stranke u Parlamentu FBiH.

„Važno je da se povežemo sa političkim snagama u ovoj zemlji
koje su tu da promijene političku realnost, poput Naše stranke koja je
veoma aktivna u Kantonu Sarajevo. Zbog toga trebamo i ovakvu razmjenu
iskustava“, rekla je povodom sastanka njemačka ambasadorica.

Evropska parlamentarka Terry Rintke istakla je da se sastanak ticao razmatranja politika koje mogu pomoći Bosni i Hercegovini: „Pažljivo pratimo šta se dešava u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini, i Naša stranka je jedna od zanimljivijih aktera ovdje u regionu i zbog
toga smo željeli da se sastanemo i pogledamo kakvi programi i politike
mogu pokrenuti Bosnu i Hercegovinu.“

Teme sastanka u najvećoj mjeri ticale su se energetske efikasnosti i ruralnog razvoja. Pomoć koju je njemačka delegacija spremna ponuditi, kad je o energetskoj efikasnosti riječ, tiče se edukacije građana i odabira ekoloških materijala, ali i podrške lokalne ekonomije. Također je ponuđena pomoć u vezi s politikama koje se bave poljoprivredom i, općenito, ruralnim razvojem.

U tom smislu, dobro su došle inicijative i uspješni projekti iz Njemačke koji mogu pomoći u rješavanju problema u spomenutim oblastima na svim nivoima vlasti u BiH – saglasni su bili Forto i Klarić.

Manuel Sarazin, zastupnik u njemačkom parlamentu, skrenuo je pažnju na važnost naše zemlje za Njemačku, te u skladu s tim i potrebu za sastancima i političkim akterima u BiH u cilju razmjene najboljih praksi: „Bosna je važna država za Njemačku. Poznato vam je da je Njemačka angažirana u Bosni i Hercegovini već jako dugo. Mišljenja smo da je
napredak stvarno potreban i razgovaramo sa mnogim političkim akterima.
Naša stranka je, naravno, nezaobilazna za sliku budućeg razvoja države, ali i Kantona Sarajevo.“