Saud Sedić je rođen 1954. godine, a po struci je tehničar cestovno-drumskog saobraćaja. U Bihać je došao 1979., gdje je radio u firmi Bihać transport, a nakon privatizacije odlazi u Unitrade. Saud se uključio u rad Naše stranke jer vjeruje da ova pozitivna i nova snaga može donijeti promjene u Bihaću.

NS: Zbog čega ste se odlučili da se kandidujete na izborima?

Saud Sedić: Smatram da promjene u našem društvu prije svega u lokalnoj zajednici, pa i šire mogu donijeti samo novi časni, čestiti i pošteni ljudi. Mladi su nezadovoljni, kao i većina ostale populacije, uslovima zivota u nasem gradu. To nezadovoljstvo riješe odlaskom najčešće izvan BiH. Mislim, da bi bilo mnogo bolje da svoje nezadovoljstvo pokušaju riješiti aktivnim ukljucivanjem i djelovanjem u zajednici kojoj pripadaju, svome gradu, selu, kantonu i državi. Kandidovao sam se jer mislim da treba učestvovati u stvaranju uslova za bolji život u našem gradu, a ne samo kritikovati postojeće stanje i odlaziti.

NS: Kako želite dati svoj doprinos u Gradskom vijeću?

Saud Sedić: Kao vijećnik u Gradskom vijeću biću u prilici da utičem na mnogobrojne odluke iz života grada prenoseći stavove i politiku Naše stranke, ali i građana koji budu pokazivali interes da sa svojim  inicijativama i prijedlozima mijenjaju zajednicu u kojoj živimo.

NS: Najavili ste i da ćete se boriti protiv ‘divlje grandnje’ u Bihaću?

Saud Sedić: Ovaj problem je prisutan na području grada Bihaca, a još će dugo biti tako. Problem je u prvom redu u visokim finansijskim procedurama, izdavanje dozvola za gradnju traje godinama, a onda to ljude motiviše da grade bez odobrenja ili eventualno imaju političku zaštitu. Za takvu bespravnu gradnju treba odrediti znatno veće komunalne usluge ili druge oblike sankcija da bi tako svi razmislili o  opravdanosti gradnje na nelegalan način.