Zadaci Savjeta za solidarnost su izrada mišljenja, preporuka, prijedloga izmjena zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti:

– politika rada i zapošljavanja
– radni odnosi i prava iz radnog odnosa
– zaštita na radu
– penzijsko-invalidsko osiguranje
– socijalna sigurnost i solidarnost
– socijalna zaštita
– zaštita prava i osiguranje integracije ratnih veterana
– humanitarne akcije

Prioritet rada Savjeta za solidarnost je izrada konkretnih prijedloga politika Naše stranke iz oblasti borbe protiv nezaposlenosti, programa reintegracije veterana, izjednačavanje prava osoba sa invaliditetom, novih programa socijalne zaštite.