Naša stranka Zenica je uputila amandman na Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2017. godinu kojim se traži osiguranje posebne budžetske linije za podršku razvoju ženskom sportu u ovom gradu. Prijedlog je sastavio Savjet za sport i rekreaciju Naše stranke, na osnovu ranijeg prijedloga Safete Kavaz.
 
„Predložili smo da se sa transfera za sport od 450 hiljada konvertibilnih maraka prebaci 50 hiljada konvertibilnih maraka za podršku učešća žena u sportu. Predsjedavajuća Gradskog vijeća Sanja Renić je uputila ovaj amandman te očekujemo da se vijeće očituje po ovom pitanju. Važno je da u vremenu neravnopravne raspodjele sredstava za sport postoji osigurana linija na koju se ženski klubovi mogu prijaviti i tražiti pokroviteljstvo za svoje aktivnosti“, kazala je Safeta Kavaz iz Savjeta za sport i rekreaciju Naše stranke.
 
„Uvođenjem posebne linija na osnovu koje će Grad Zenica raspisati javni poziv za program aktivnosti i učešća žena u sportu predstavlja mjeru kojom se osigurava garantovani dio izdvajanja za ženski sport. U dosadašnjoj praksi ja manjkalo podrške ženskim klubovima i ženskom sportu, te na ovaj način Grad Zenica mjerom afirmativne akcije doprinosi poboljšanju stanja u ženskom sportu. Umanjenje se vrši iz namjena za sport, tako da nema gubitka na drugim linijama, već samo jasno usmjeravanje dijela resursa“, zaključila je Kavaz.
 
Savjet za sport i rekreaciju Naše stranke će nastaviti zagovarati osiguranje rodne ravnopravnosti i veće podrške ženskim sportskim klubovima na lokalnom i višim razinama.