Na jučerašnjem sastanku Savjeta za zdravstvo Naše stranke ukazano je na potrebu povezivanja zdravstvenih radnika na rješavanju gorućih pitanja u javnom zdravstvu, sa fokusom na poboljšanje standarda, većoj transparentnosti i osiguranju uvećanju budžetskih izdvajanja za zdravstvenu zaštitu.

Između ostalog, na sastanku je razmatrano pitanje statusa zdravstvenih saradnika, gdje je ukazano na potrebu povezivanja sa strukovnim udruženjima s ciljem regulacije statusa lica koja ne pripadaju medicinskom osoblju, ali pružaju podršku u različitim aspektima zdravstvene zaštite.

Pozdravljena je inicijativa Predraga Kojovića kojom se traži usklađivanje kantonalne odluke o participaciji u Tuzlanskom kantonu sa federalnom odlukom, čime bi se zaštitile ugrožene kategorije. Savjet će u narednom periodu izvršiti dalju analizu pitanja plaćanja participacije, te u vezi s tim pripremiti prijedloge rješenja Naše stranke.

Savjet za zdravstvo je razmatrao pitanje smanjenja budžetskih izdvajanja za Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, pregled stanja potencijalnih izmjena važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, problematici vezanoj za prava ljekara na dodatni rad, te konačno pitanju procesa analiza i preduzetih radnji federalnih i kantonalnih vlasti u vezi sa slučajem ‘spajanja’ Javne ustanove Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Savjet je najavio veću uključenost u izradu politika Naše stranke, a najavljena je i organizacija niza konsultacija i sastanaka u vezi sa konkretnim problemima zdravstva za koje će Naša stranka ponuditi svoja rješenja preko zastupnika/ica u Parlamentu Federacije, Skupštini Kantona Sarajevo, ali i putem regionalnih i lokalnih odbora širom zemlje.