Općinski odbor Naše stranke u Sanskom Mostu analizirao je Nacrt budžeta Općine Sanski Most za 2016. godinu.

S obzirom da je riječ o nacrtu, koji može i treba da doživi značajnije izmjene u javnoj raspravi kako bi u konačnoj formi bio u što većem interesu građana Sanskog Mosta, Naša stranka Sanski Most je formulisala prijedloge izmjena koje će dostaviti Općinskom vijeću Sanski Most.

  1. Izvršiti racionalizaciju javnih ustanova u Sanskom Mostu tako da dođe do ujedinjenja institucija koje se tiču kulture (Narodna biblioteka, Radio Sana i Kult media) u jednu ustanovu. Ova reorganizacija donijela bi značajne uštede u rashodima. U općinskom budžetu nema novca za tri odvojene institucije. One trebaju biti jedna ustanova, sve dok se predstavnici USK u višim nivoima vlasti, kao i same kulturne institucije u Sanskom Mostu, ne izbore za veće transfere iz federalnog i državnog budžeta za Sanski Most, koji – podsjećamo – nije dobio ništa od Federacije i države.
  2. Umjesto direktne podjele sredstava unaprijed određenim nevladinim organizacijama, reorganizovati ove stavke u posebne fondove (Fond za mlade, Fond za sport, Fond za boračku populaciju, itd.), te tokom godine raspisati javni poziv nevladinim organizacijama da kandidiraju svoje projekte, koji bi bili od značaja za građane Sanskog Mosta. Cilj je da se finansiraju aktivnosti organizacija, a ne njihovo puko postojanje.
  3. Umanjiti iznos sredstava za finansiranje političkih stranaka sa 170.000 KM na 70.000 KM. Uštedu od 100.000 KM treba preusmjeriti u programe poticaja privrede i poljoprivrede.
  4. U stavkama „Podrška poljoprivrednoj proizvodnji“ i „Podrška privrednim subjektima“ obrisati opise namjena: u prvom slučaju „finansiranje izgradnje poljoprivrednih objekata“, i u drugom – „refundacija za izgradnju poslovnih objekata“. Smatramo da te opise treba izbaciti, jer je njima značajno sužen način podjele ove podrške, a bez javne rasprave ili konsultacija sa udruženjima poljopvirednika ili predstavnika realnog sektora.
  5. U stavci „Vanredni rashodi“ planirano je 500.000 KM, što bi trebalo da pokrije obaveze Općine prema sudskim presudama u imovinsko-pravnim sporovima, a što – već je sad jasno – neće biti dovoljan iznos. Iznos u navedenoj stavci treba povećati, jer Općina je obavezna da poštuje zakone i provodi sudske presude kojima je utvrđeno da je kršila zakone.
  6. U procjeni prihoda nije realno očekivanje od 1,5 miliona KM podrške općini od viših nivoa vlasti, s obzirom na stanje u budžetima viših nivoa i dosadašnjih odnos, posebno federalnog nivoa, prema USK i Sanskom Mostu.
  7. Općina mora napraviti plan sistematizacije i srezati trenutno preobimanu cifru uposlenika u organima uprave, što je nalog i Reformske agende za BiH i jedan od najboljih načina da se oslobode budžetska sredstva za poticaj privrednih sektora koji, za razliku od državne službe, imaju potencijal da u vidu poreza pune budžetsku kasu.