Član Naše stranke u Zenici Haris Selimović ukazao je na činjenicu da se na sanaciji puteva, nakon poplava 2014. nije uradilo dovoljno.

„Regionalni put Nemila – Bistričak, izgleda kao da su poplave bile jučer. S lijeve strane, naime, ogromno klizište prijeti da ponovo zatrpa rijeku i cestu, dok se sa desne strane stano obrušava kamenje. Problem je i što jedini most iznad rijeke Bistričak, koji je izgrađen tako da je njegova visina minimalna u odnosu na samo korito rijeke, te se stalno mora vršiti čišćenje, s obzirom da bi i najmanje zadržavanje vode dovelo do plavljenja istog“, kazao je Selimović.

Dosad se radilo samo na održavanju minimalne, što, kako je rekao Selimović, nije dovoljno stanovnicima ovog dijela Zeničko-dobojskog kantona. Oštećenoj dionici puta (9 kilometara) potrebna je hitna i kompletna rekonstrukcija, za što bi trebalo izdvojiti oko 15 miliona KM. Prema izjavama nadležnih u kantonalnoj Direkciji cesta, ta sredstva nisu planirana budžetom.

„U budžetu je predviđeno 7 miliona, za ceste (u ukupnoj dužini od 430 km). Konkretno budžet predviđa 6 miliona za održavanje, a samo 1 milion za ozbiljnije sanacije. Iz te institucijesu kazalida Vlada ZDK nema sredstva za sanaciju puta Nemila – Bistričak, i da se ista mogu naći samo kod velikih donatora, ali nije rečeno koliko napora je, odnosno koliko napora nije Vlada ZDK uložila da nađe potrebne donatore“, kazao je Selimović.

Sanacija puta Nemila – Bistričak je, po Selimovićevom mišljenju, prioritet, jednako kao što je poboljašnje prigradske saobraćajne infrastrukture općenito jedan  od zadataka po čijem (ne)ispunjavanju će se vrednovati rad ove Vlade ZDK na kraju mandata.