Selma Omerbegović, iz Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad Sarajevo, zatražila je od vijećnika Handžića i Grebe da pokrenu inicijativu vezanu za rješavanje statusa objekta u ulici Hulusina 10, gdje se ranije nalazilo obdanište „Bulbuli“.

„Objekat je trenutno napušten. Stanovnici ove i okolnih ulica izražavaju veliku zabrinutost za svoju i sigurnost svoje djece. Upoznati smo sa pokrenutim aktivnostima iz ove godine, a u cilju rekonstrukcije ovog objekta, te zajedničkih sastanaka i dogovora između JU „Djeca Sarajeva“, Općine Stari Grad Sarajevo, te Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, te ih u potpunosti podržavamo. Međutim, podnosimo inicijativu da se ulazi na ovom objektu ograde fizičkim preprekama, kako bi se onemogućio slobodan ulazak u obdanište, do momenta početka rekonstrukcije objekta“, navela je Selma Omerbegović u svojoj inicijativi.

Inicijativa je predočena na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, te se očekuje od nadležnih službi da podnesu hitne akcije na rješavanju ovog pitanja.