Naša stranka Goražde osuđuje verbalni nastraj načelnika Goražda Muhameda Ramovića na vijećnicu Naše stranke Aldijanu Smailhodžić, na sjednici Općinskog vijeća.

„Ponašanje, koje je pokazao načelnik Ramović, ide ispod granica dostojanstva i odgovornosti, koju nalaže mandat koji je preuzeo. S obzirom na više puta pokazanu potrebu s njegove strane da sve elemente političke volje građana u Općinskom vijeću potčini svojoj volji, razumljiv je njegov izljev bijesa, jer nije u stanju da ušutka Našu stranku. Naša vijećnica Aldijana Smailhodžić jasno je pokazala opredjeljenje da će raditi po nalozima svoje savjesti i u interesu građana Goražda, a ne na osnovu zakulisnih dogovora, što je praksa na koju očigledno načelnik nije navikao“, poručili su iz Naše stranke Goražde.

Vijećnica Naše stranke kazala je, povodom ovog slučaja, da ovo ponašanje načelnika treba tumačiti kao znak njegove slabosti i zastrašenosti činjenicom da u Općinskom vijeću postoji opozicija, koja nadzire rad općinskih vlasti.

„Naša odlučnost je nepokolebljiva, i bez obzira na agresivno ponašanje koje načelnik pokazuje, neće nas zastrašiti. Tokom mandata Naša stranka će pokazati kako se radi odgovorno i u korist građana, a o radu i ponašanju gospodina Ramovića konačan sud će donijeti građanke i građani Goražda“, kazala je Aldijana Smailhodžić.