Vijećnica Naše stranke u Goraždu Aldijana Smailhodžić oglasila se nakon što su u toku rasprave o Budžetu odbijeni amandmani Naše stranke kojim su trebali biti povećana izdvajanja za uređenje grada, sportskih terena, dječijih igrališta, rekonstrukciju cesta i mostova, kao i pojačana podrška kulturi i projektima pojedinaca.

“Predložili smo da se, nauštrb plaća i naknada uposlenih u Općini, sredstva za uređenje grada i prigradskih naselja povećavaju za 20. 000 KM, jer smo dobili brojne zahtjeve građana da se infrastruktura treba poboljšati. Također, naši prijedlozi su predviđali izdvajanje 10. 000 KM za sportske terene, a predložili smo i vraćanje u Budžet stavke za dječija igrališta u iznosu 15. 000 KM. Brojne su ceste i mostovi na području naše Općine koje bi trebalo rekonstruirati, predlagali smo da se dodatnih 30. 000 KM izdvoji za te namjene, ali svi naši prijedlozi su odbijeni, jer su se sredstva trebala biti prebačena iz stavke namijenjene za plaće i naknade troškova zaposlenih”, rekla je Smailhodžić.

Vijećnica Naše stranke ističe da nije podržala Budžet koji je predložen.

“Na sjednici Općinskog vijeća predložen je budžet koji nismo mogli podržati jer je  potrošački, samo za plate i materijalne troškove ćemo izdvojiti preko 50% ukupnog budžeta. Budžet nema nikakvu razvojnu komponentu, a kao i prethodnih godina potpuno su zanemareni kultura, izdvajanja za mlade, poljoprivredu, turizam i stipendije. Ako imamo u vidu da nije podržana ni naša nicijativa za ukidanje naknada za članove komisija iz reda vijećnika, onda je jasno da su vladajući još jednom stavili sopstveni interes ispred interesa naših građana”, zaključila je Smailhodžić.