Povodom najavljene blajburške mise u Sarajevu, reagovao je Srđan Mandić, potpredsjednik Naše stranke:
„Svaka blajburška misa bila je politički instrumentalizirana i svaka je bila kontaminirana fašističkim obilježjima. Upravo zbog toga je u samom Bleiburgu austrijska katolička crkva prošle godine tu misu zabranila. Jasno je da se ovim potezom religija, u konkretnom slučaju katolička crkva u BiH, još dublje uvlači pod skute hrvatskog nacionalizma i njegovog najsnažnijeg političkog predstavnika HDZ-a. Najoštrije osuđujemo njenu najavu.
Posebno smeta blagonaklonost gradonačelnika Abdulaha Skake prema najavljenom događaju. On kaže da žrtve komunističkog režima imaju pravo na sjećanje. Da li onda Abdulah Skaka s istom blagonaklonošću gleda i na komemoracije Draži Mihailoviću po BiH jer i za njega njegovi sljedbenici kažu da je bio žrtva komunističkog režima?
Iz današnje perspektive sramotno bi bilo gledati s odobravanjem na ubistva i sa suđenjem i bez suđenja. Međutim, nikog se ne može amnestirati od odgovornosti samo zahvaljujući činjenici da je bio ubijen. Upravo se to radi s Bleiburgom. Preko njega se želi amnestirati cijeli ustaški pokret i kvislinška paradržava NDH. To rade podržavatelji i drugih fašističkih pokreta koji su djelovali na prostoru bivše Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata.
Želimo da se Sarajevo odupre tome. Između ostalog, s tim ciljem smo prošle godine, za vrijeme Fortine vlade, revitalizirali spomen-obilježje na Vracama. Imena koja su tu zapisana najbolje pričaju priču o zlu ustaškog režima kojeg se evo i u Sarajevu nastoji rehabilitirati.“