Naša stranka je na Trećem kongresu donijela izmjene Statuta. Statut utvrđuje naziv, pravni status, sjedište, predstavljanje i zastupanje, područje na kojem djeluje, ciljeve i načela djelovanja, unutrašnja organizacija stranke, organi i tijela stranke, kao i način njihovog izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja, sredstva za rad i postupanje s imovinom, kao i sva druga pitanja od značaja za rad Naše stranke.

Statut Naše stranke možete preuzeti ovdje:

Statut Naše stranke