Na posljednjoj sjednici Općinskog Vijeća u Bosanskoj Krupi odbijena je inicijativa Izeta Sulejmanovića, vijećnika Naše Stranke, o donošenju odluke o moratoriju za daljnja zapošljavanja u jedinstvenom organu uprave te javnim preduzećima čiji je Općina osnivač, prije svega u  JKP „10. Juli“ i JU „Centar za socijalni rad“.

“Vijećnička većina koju čine vijećnici SDA i a-SDA po drugi put je odbila ovu inicijativu. Mi raspolažemo ozbiljnim i pouzdanim informacijama da se pripremaju nova zapošljavanja u Opštini, a takođe i u Komunalnom preduzeću i Centru za socijalni rad. A radi se o preduzećima koja su već pretrpana zaposlenima i u kojima sve vrvi od tehnološkog viška”, rekao je Sulejmanović.

“Ovom inicijativom pokušali smo spriječiti nepotizam i suvišna zapošljavanja koja su u  općinskom organu uprave poprimila hroničan karakter. I pored toga što su se isti u svojim predizbornim kampanjama zaklinjali i obećavali da će se grčevito boriti protiv ove pošasti ipak su pali na prijemnom ispitu“, dodao je Sulejmanović.

Vijećnik Naše stranke, sa vijećnicima Demokratske Fronte, napustio je sjednicu kod zaključivanja tačke koja odnosila se na davanje saglasnosti na Statutarnu  odluku o izmjenama i dopunama Statuta JKP „10. Juli“ i JU „Centar za socijalni rad“.

„U pitanju je direktno i grubo kršenje poslovnika o radu Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Možete zamisliti da se ovakvi prijedlozi kao nove tačke uvrštavaju u toku  sjednice na dnevni red, a podijeli se i materijal koji je nerazumljiv. To je omalovažavanje ostalih vijećnika i Općinskog vijeća kao  institucije. Međutim, ovo nas neće zaustaviti u našoj borbi i podnošenju inicijativa koje idu u korist svih građana, uprkos nepravilnostima i podmetanjima za koje je odgovorna vladajuća većina“, zaključio je Sulejmanović.