Jučer se predsjednik Naše stranke i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije, Dennis Gratz, susreo sa gradskim i općinskim vijećnicima/vijećnicama sa područja Kantona Sarajevo. Između ostalog je najavljena stalna koordinacija rada vijećnika, koju će voditi Samir Fazlić, predsjednik Glavnog odbora Naše stranke.

Najvljeno je da u narednom periodu vijećnici rade na razmjeni ideja te korištenju uspješnih inicijativa iz jedne općine kao prijedloge u drugim općinama. Najavljen je koordiniran rad sa kantonalnim i federalnim zastupnicima, te učešće u kreiranju javnih politika na višim nivoima vlasti.

Podvučena je potreba širenja kapaciteta i pomoći onih odbora koji su dovoljno razvijeni prema onima koji nalaze na probleme u organizaciji. Najavljeno je da će se sastanci ove vrste održavati svakog mjeseca.