Haris Skrobanović je rođen u 1. oktobra .1995. godine u Bostonu. Završio je Osnovnu školu “Saburina”, a zatim je pohađao Treću gimnaziju. Haris je student Fakulteta političkih nauka na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatija. Haris pripada generaciji rođenoj u posljednoj godini rata, te je neko ko pamti samo poslijeratni period i vrijeme tranzicije. Generacija rođena 1995. godine želi promjene u sistemu, te se zbog toga Haris odlučio kandidovati i učestvovati u izbornoj kampanji Naše stranke. Aktivan je član Foruma mladih NS-a, te politiku vidi kao prostor za djelovanje, gdje možete ukazati na probleme zajednice i mijenjati svoju životnu sredinu. Haris je bivši član KK KOŠ i KK Spars, naravno, veliki zaljubljenik u košarku, što možete naslutiti zbog njegove visine, kada prilazite štandu NS-a svakog dana u Titovoj.

NS: Zbog čega ste odlučili da se kandidujete na izborima?

Skrobanović: Kroz Forum mladih Naše stranke sam naučio mnogo toga o lokalnoj samoupravi. Iako sam mlad, politika me oduvijek zanimala i shodno tome sam upisao fakultet koji može da me dodatno edukuje. Mislim da mogu ponuditi novu energiju, nova riješenja, nove incijative i želim da se bavim politikom aktivno. U tome su mi dosta pomogli kolege u Našoj stranci, te uz njihovu potporu i iskustvo, a i aktivnosti kojima se bavimo u FOMNS odlučio sam da se kandidujem za Općinsko vijece kao moj prvu stepenicu u karijeri.

NS: Kada razmišljate o svom komšiluku, šta vam prvo padne na pamet da treba promijeniti, popraviti ili učiniti boljim?

Skrobanović: Prvo sto mi pada na pamet je to da se izgubio taj dobronamjerni komšijski odnos koji je jako bitan za naše živote. Ljudi prvo trebaju promijeniti svoj pristup i postati složniji. Mislim da mi u Našoj stranci jedino možemo saslušat te ljude i pomoći im da se riješe njihovi problemi u komšiluku, mahali ili ulici.

NS: Mladi napuštaju našu zemlju. Šta općina može uraditi da učini novim generacijama ovaj prostor mjestom gdje žele ostati i graditi svoje živote?

Skrobanović: Općina može uraditi mnogo toga da zadrži mlade ljude. Zapošljavanje mladih, kulturni sadržaji i sigurnost su garant da mladi ostanu ovdje. Mislim da općina treba uputiti mlade ljude u vezi sa start-up firmama koje su idealne za kreativne i inovativne mlade osobe. Uz zapošljavanje, glavni problem mladih je i kultura i slaba sportska infrastruktura za rekreaciju ili profesionalno bavljenje sportom. Za rješenje tih problema trebamo podstaći mlade da se malo više angažuju i uz potporu općine sa objektima projektiranim za kulturu i sport.

NS: Govorite dosta o sportu. Kakvo je stanje sporta danas u Centru. Šta uraditi da bi općina bolje ulagala sredstva u omladinski i amaterski sport?

Skrobanović: Pošto sam čitav život u sportu, mogu reći da me stanja sporta u mojoj općini čini veoma tužnim. Igrališta nema dovoljno, ali mladi radije piju kafe nego sto izađu da se bave nekom sportskom aktivnošću. Mislim da treba uredit postojeća igrališta i izgraditi nova, da su funkcionalna i privlačna mladim osobama. Organizovanje raznih sporskih događaja i usmjeravanje dijece da treniraju bilo koji sport može promjeniti stanje naše svijesti.