Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo na današnjoj sjednici usvojilo je rebalans budžeta za ovu godinu, u čijem je okviru planiran i grant za rekonstrukciju sportsko-rekreacionog igrališta Bijela Bašča. Naša stranka već odavno inicira obnovu ovog igrališta.

Tarik Jažić, kao kandidat Naše stranke za načelnika Općine Stari Grad na Općinskim izborima 2016. godine, uvrstio je rekonstrukciju igrališta Bijela Bašča u svoj politički program ukoliko pobijedi na izborima. Ove godine Naša stranka je uputila i amandman na budžet Općine Stari Grad da se izradi barem plan sanacije, a da se sanacija realizuje kada se obezbjede novčana sredstva. U međuvremenu se se javila istanbulska Općina Fatih da bude jedan od sufinansijera sportsko-rekreacionog igrališta, te je ovim rebalansom budžeta Općina Stari Grad Sarajevo izvdojila dodatnih 17.000 KM za prvu fazu projekta obnove, dok će u 2018. godini u potpunosti biti urađena rekonstrukcija igrališta Bijela Bašča.

“Sanacija ovog igrališta je ključna za djecu i omladinu sa područja općine Stari Grad. Moramo obezbjediti uslove da se mladi u svojoj lokalnoj zajednici mogu baviti željenim sportom, rekreacijom, umjetnošću, da se educiraju, kako se ne bi zbog nedostatka sadržaja okrenuli nekim destruktivnim opcijama zbog kojih ćemo sutra žaliti. Naša dužnost je da se potrudimo, pa i kada nam se čini da je to nemoguće, da što prije rješavamo ovakve probleme, jer neka djeca godinama odrastaju pored igrališta koje ne mogu adekvatno koristiti”, rekao je Tarik Jažić, predsjednik OO Naše stranke Stari Grad Sarajevo.