Do izborne kampanje je ostalo još više od 40 dana, ali u Našoj stranci u Starom Gradu smatraju da rad za i sa građankama i građankama traje četiri godine. Tarik Jažić, kandidat za načelnika ove sarajevske općine, proveo je dan u razgovoru sa građanima i građankama, kojima predstavlja svoju platformu i ideje koje planira provesti do 2020. godine na mjestu prvog čovjeka Starog Grada.

NS: Kada razmišljate o Vašem dosadašnjem radu, šta biste naveli kao osnovni razlog ulaska u izbornu utrku te Vaše odluke da zatražite povjerenje svojih sugrađana za funkciju načelnika u Starom Gradu?

Tarik Jažić: Već nekih desetak godina sam aktivan u nevladinom sektoru, te sam radio na brojnim akcijama i programima koji su važni za naš lokalni nivo i za naš Stari Grad. U tom periodu često sam se našao pred zidovima administracije i problemima koji su se tada činili neriješivim. Naprimjer, jedan od mojih bitnijih hobija je književnost. Godine 2009. sam se našao u poziciji kada sam kao mladi autor imao spremnu knjigu za izdavanje, ali nisam mogao dobiti podršku niti Općine, niti drugih institucija. Tada mi je bilo jasno da fokus upravljačkih struktura naše Općine nije na mladima, kulturi, obrazovanju i promociji pravih vrijednosti, već na potpuno drugim stvarima. Od tada, do danas, mladi su u velikoj mjeri napustili Stari Grad. Svaki dan imamo primjer za tvrdnju da u ovoj zemlji često podobni imaju prednost u odnosu na sposobne. A imamo toliko mladih ljudi koji još nisu dobili pravu priliku.

NS: Kakva je reakcija Vaše sredine na Vašu kandidaturu? Da li se građani javljaju sa prijedlozima, kako to komunicirate?

Tarik Jažić: Moram priznati da sam pozitivno iznenađen. Nisam očekivao ovako veliku podršku, ali su ljudi očigledno zasićeni dosadašnje politike i političara i žele promjene. Posebno me raduje činjenica da mi se mlade osobe sa prostora Općine javljaju sa stavom: „Sada imam razlog da izađem na izbore!“

NS: Kada posmatrate stanje u zajednici, na koje Vi probleme želite utjecati, od čega početi?

Tarik Jažić: Postoji mnogo problema koji su višegodišnji, a tiču se naše Općine. Ono što će biti definitivno u fokusu moga rada su pitanja razvoja ekonomije na lokalnom nivou, podsticanje građana na bavljenje poljoprivedom, jačanje turizma – sa posebnim akcentom na brdski i planinski turizam, rješavanje pitanja nelegalnih deponija otpada na prostoru Općine, revitalizacija napuštenih objekata u vlasništvu Općine i stavljanje istih na uslugu građanima. Posebnu pažnju ću posvetit mladima na našoj Općini i u saradnji sa njima kreirati mjesta na kojima će dobijati podršku u vidu edukacija, savjetovanja, zapošljavanja i slično. Naravno, ne smijemo zaboraviti činjenicu da Naša stranka već nekoliko mjeseci aktivno radi na pronalaženju rješenja problema neredovnog minibuskog prevoza na prostoru Općine i da ćemo i dalje raditi na tome sve dok ne dođemo do konkretnog rješenja.

NS: Premda je pitanje zapošljavanja češće pitanje izbora na višim razinama vlasti, na ovim lokalnim izborima će se sigurno pojaviti kao jedna od važnih tema. Nezaposleni žele jasan kojim će vlasti otvoriti prostor za trajno i samoodrživo zapošljavanje? Šta općina može učiniti po ovom pitanju, šta ćete vi uraditi kao načelnik?

Tarik Jažić: Jedan od ključnih prioriteta kada je u pitanju kreiranje uslova za zapošljavanje je edukacija. Općina mora ponuditi model po kojem će se moći educirati što veći broj građana u cilju pronalaska zaposlenja. Taj model mora ponuditi osposobljavanje ljudi na računarima, učenje stranih jezika, ali i svih informatičko-komunikacijskih alata i programa koji se mogu posmatrati kao prednost na tržištu rada. Općina mora postati poslovni inkubator i „proizvoditi“ nove, dodatne usluge za svoje građane. Općina se mora jače povezati i sa privrednicima na prostoru Općine kako bi se pronašli novi modeli zapošljavanja. Ja vidim i veliki potencijal u poljoprivredi koja je nerazvijena na prostoru naše Općine i već imam pripremljen projekat koji će ponuditi rješenje problema zapošljavanja na našoj Općini.

NS: Dio ste Starog Grada od rođenja. Koji su prvi problemi u Vašoj mahali, kada ustanete i krenete na posao, šta je prvo što primijetite?

Tarik Jažić: Moja trenutna adresa stanovanja je ulica Telali, ali sam rođen i odrastao u naselju Mihrivode, pa stoga puno bolje poznajem problematiku ovog naselja. Dva ključna problema sa kojima se moje naselje nosi već godinama je problem neredovnog javnog gradskog prevoza i problem nelegalne deponije kabastog otpada. Što se tiče ulice Telali, to je turistička zona i tom naselju se treba pristupiti sa tog aspekta. Smatram da je neophodno uređenje Mustajpašinog mejdana koje predstavlja polaznu tačku svih turista koji dolaze autobusima u naš grad. Na toj lokaciji je neophodno da se postavi nekoliko javnih/pokretnih toaleta, suvenirnica sa prepoznatljivim simbolima grada i mjenjačnica za novac.

NS: U Starom Gradu su do sada rubna područja bila zanemarena u izbornoj kampanji, ali i izvan nje. Naša stranka je pokrenula priču o konačnom rješavanju javnog prevoza prema padinskim dijelovima grada. Šta još trebamo uraditi?

Tarik Jažić: Pored već pomenutog problema neredovnog javnog gradskog prevoza i nelegalnih deponija kabastog otpada, rubni dijelovi Općine imaju problem i smanjenje mogućnosti kretanja zbog nepropisno parkiranih vozila. Jedno od mogućih rješenja je ocrtavanje parking prostora u rubnim dijelovima Općine i mogućnost iznajmljivanja tih površina.

NS: U Starom Gradu izvora sredstava ima, ali je način raspodjele loš?

Tarik Jažić: Potrebno je potpuno promijeniti pogled na budžet sa kojim Općine raspolažu. To nije samo obična vreća novca, već novac svih nas građana. Stoga, naš novac se treba iskoristiti kao depozit prema drugim javnim fondovima. Uspješna Općina je ona Općina koja od novca građana napravi novi novac kojim će riješiti probleme istih tih građana. Budžet često zna biti nedovoljan za rješavanje svih problema. Moramo se okrenuti i ka različitim međunarodnim fondovima koji služe za razvoj lokalnih zajednica. Administracija unutar Općine mora postati projektno-orijentisana i zaposlenici Općine moraju znati napisati dobar program, projekat i procijeniti šta zajednici treba. Za sve ovo, potrebno je da više komuniciramo, da preskočimo podjele i damo šansu za jedan ozbiljan dijalog o budućnosti naše općine.