Predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad Tarik Jažić izrazio je podršku programu sanacije fasada i zamjene stolarije u šest starogradskih osnovnih škola “Edhem Mulabdić”, “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković”, “Saburina”, “Hamdija Kreševljaković”, “Vrhbosna” i „Mula Mustafa Bašeskija“. Napominje da je Naša stranka i ranijih godina zagovarala trajno i efikasno rješavanje problema utopljavanja i izolacije osnovnih škola.

„Važno je da u ovom procesu uradimo ono što je najbolje za našu djecu i đake. Dakle, trebamo voditi računa o zadovoljenju ekoloških standarda. Ovako veliki projekat ne trebamo posmatrati samo kao priliku da privremeno riješimo utopljavanje naših škola, već da Stari Grad bude pionir u promjeni pristupa kroz korištenje ekološki prihvatljvih materijala koji će garantovati trajnu zaštitu i učiniti ove objekte trajno energetski efikasnim“, kazao je Jažić.

„Ekološki materijali se isplate, te ćemo predložiti da se utvrde posebni standardi za način utopljavanja ovih škola, kako nam se djeca ne bi gušila u stiroporu i PVC rješenjima. Hajde da idemo školu po školu, da radimo to na pravi način. Nedavno je donesen Zakon o energijskoj efikasnosti na nivou Federacije, pojavljuju se nove šanse za osiguranje potpore, imamo lokalne i domaće proizvođače koji se bave recikliranim i ekološki-prihvatljivim materijalama. Ako općinske službe Starog Grada prve prepoznaju prednosti rada u tom pravcu, za pet godina ćemo biti uspješna priča koja će se spominjati u regiji. Možemo doprinijeti zajednici, zaštititi našu djecu i postati primjer drugim općinama“, zaključio je Jažić.

Vijećnici Naše stranke Vibor Handžić, Adla Kupusović i Vedran Grebo će se u narednom periodu sastati sa načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem radi razgovora na ovu temu.