Nakon što je priča oko lokalnih izbora u Mostaru nepravedno utihnula, javnost  u Hercegovini uznemirila je ponovo aktualizirana debata oko trase autoputa Vc, a posebno stanovnike u sjevernom dijelu Mostara, Bijelom Polju, na jugu mostarske doline, Blagaju, Kosoru i Malom polju

„Osnovni problem je što nadležni izbjegavaju dati nedvosmislene odgovore po pitanju, koje osim ekonomskih i razvojnih komponentni, uključuje i domove i imovinu ljudi u Hercegovini, koji zbog svog tog mešetarenja gube nerve i novac, živeći u neizvjesnosti“, kazao je Tarik Tanović, potpredsjednik Odbora Naše stranke u Mostaru.

„Investitor, u ovom slučaju JP Autoceste FBiH, treba da prestanu sa taktikom ispitivanja pulsa ljudi na terenu ispaljujući probne balone svako šest mjeseci sa novim verzijama trase, već da odgovorno krene u stručni dijalog koji će osim ekonomskih parametara, uključivati i one socijalne. Građani će tek u tom slučaju jasno znati koji su stvarni planovi i tek u tim okolnostima, rasprava svih zainteresiranih strana može donijeti željeni rezultat“, pojasnio je Tanović.

Ogroman je problem i i nepostojanje Gradskog vijeća Mostara, što, kako je objasnio Tanović, otežava rješavanje imovinsko-pravnih problema, te dodatno pojačava brigu građana.

„Time se još jednom pokazalo da su HDZ i SDA blokadom održavanja izbora u Mostaru pokazali volju samo da nanose probleme građanima, a ne da ih rješavaju“, zaključuje Tanović.