Stotine građana Mostara, kao i turista, putem medija već mjesecima apeluju na predstavnike vlasti da se uhvate u koštac s problemom džeparoša, koji šetaju gradom, posebno njegovom starom jezgrom. Pored svega toga, ništa se nije uradilo, broj opljačkanih se povećava, a nebriga policije ostaje ista, što je nedopustivo, stav je Naše stranke u Mostaru.

„Upozoravamo da je briga za sigurnost i imovinu građana Mostara, kao i njegovih gostiju, osnovna funkcija policije, te ako ona nije ispunjena ili ako je dijelom ignorisana, onda se imamo pravo zapitati ko i na koji način rukovodi tom važnom javnom službom i zašto taj isti, ne čini baš ništa da spriječi ili bar smanji agresiju džeparoša na Mostar. Jako je teško isticati grad kao poželjnu turističku destinaciju kad stotine gostiju iz njega već sad nose mučna iskustva“, kazao je Tarik Tanović, potpredsjednik Gradskog odbora Naše stranka Mostar.

„Rad policije i srodnih sigurnosnih sektora lako je statistički mjerljiv, a mi smo i ranije pozivali da se stanje i odgovorne osobe za njega, ocjenjuju na način kako se to radi u razvijenijim sredinama, tj. na osnovu konkretnih rezultata ili u slučaju Mostara odsustva rezultata“, dodao je Tanović.