Povodom kraja godine, ali i glasanja protiv vijećnika i vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad, iskoristili smo priliku da razgovaramo sa Amelom Topuz, vijećnicom NS u OV Novi Grad. Između ostalog, govorili smo i o našim inicijativama u ovoj općini.

Na prošloj sjednici OV-a, jedino vijećnici Naše stranke bili su protiv budžeta Općine Novi Grad, o razlozima zbog kojih niste podržali budžet pisali ste i na svome blogu međutim, koji je stvarni razlog vašeg glasanja protiv?

Budžet Općine Novi Grad za 2015. godinu je u prednosti u odnosu na budžete prethodnih godina, jer zahvaljujući Zakonu o pripradnosti javnih prihoda u FBiH jedinice lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo sada primaju direktno pripadajuća sredstva od indirektnih poreza u svoje budžete. Samim tim mnogo je lakše planirati sredstva u budžetu, za razliku od prije. Međutim, upravo takva prednost je iskorištena na način da se povećaju izdvajanja na plate i naknade uposlenika u Općini, kao i povećanje tekućih troškova za materijal i usluge. To je bio osnovni razlog zašto sam bila protiv budžeta, jer kada sagledate trenutnu ekonomsku i socijalnu situaciju u zemlji, povećanje plata administraciji kosi se sa svakim moralnim principom.

Kako riješiti pitanja mladih u Novom Gradu?

Kvalitetno obrazovanje i zapošljavanje mladih su dva goruća problema ne samo u Općini Novi Grad, nego i u državi. Ipak, rješavanje ova dva problema nije u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Ali, lično smatram da je to samo izgovor i dobar način da se izbjegne odgovornost, jer svaka općina može i treba dati svoj doprinos u rješavanju bilo kojeg problema koji se lično tiče njenih građana i građanki.

Naprimjer, Općina Novi Grad stipendira veliki broj učenika i studenata koji postižu izvrsne rezultate u kako u učenju u školi, tako i u brojnim takmičenjima, međutim o njima se jako malo zna i njihovo znanje se ne promoviše. S druge strane postoje učenici koji zbog svog socijalno/imovinskog statusa nemaju pristup dodatnoj edukaciji, niti su u mogućnosti plaćati dodatne časove iz pojedinih predmeta. U svakom slučaju dobila sam pozitivan odgovor da se u sklopu Centra za mlade NG osposobi kancelarija za tzv. „razmjenu znanja“ gdje bi stipendisti davali besplatno instrukcije učenicima/studentima kojima su potrebne. Koristi prostora za razmjenu znanja ogledali bi se i u druženju mladih uz učenje, motivaciji za dodatno usavršavanje. Također, vjerujem da se upravo u ovim susretima mogu se razviti genijalne biznis ideje i projekti, koji bi bili realizovani uz podršku saradnje općine, nevladinih organizacija i privrednog sektora, te na taj način kreirali nova radna mjesta i povećali broj zaposlenih mladih osoba.

Pokrenuli ste incijative izgradnje Street workout parka na Otoci i staze za trčanje na Dobrinji. Kako i na koji način općina može ulagati u sport?

Općina raspolaže velikim brojem sportskih igrališta kojima su potrebna redovna održavanja, renoviranja, kao i novi dizajn, a novac koji izdvaja za sport i sportska udruženja ide u pravcu finansiranja dugova i isplate plata trenerima. Smatram da se treba više pozabaviti kreiranjem uslova za razvoj sportskih vještina, održavati i urediti sportske kapacitete koje već posjeduje Općina i učiniti ih dostupnim svima i sportskih klubovima i onima koji se rekreativno bave sportom i na taj način dati finansijsku i drugu podršku razvoju sporta. Navedene incijative koje sam pokrenula ne koštaju puno i ne iziskuju visoke troškove održavanja, a pri tome mogu biti važne i za zdravlje, jer znamo koliko je fizička aktivnost bitna za zdrav način život.

Vijećnici Naše stranke Novi Grad prvi su pokrenuli incijative za čišćenje atomskih skloništa na Dobrinji, također, pokrenuli ste i incijative za uklanjanje devastiranih objekata, kako riješiti ovaj problem?

Na području, kao i u vlasništvu općine nalaze se devastirani objekti još od rata. Ti objekti su vrlo zapušteni i dugoročno gledano predstavljaju opterećenje. Neki od tih objekata nalaze se i na zelenim površinama i zaista predstavljaju ruglo općine i grada.  Mislim da se što prije treba ekonomski razmotriti da li se više isplati određene objekte renovirati i staviti u upotrebu ili ih potpuno devastirati i ukloniti.