U oktobru prošle godine, vijećnice Naše stranke u Centru podnijele su inicijativu „Budžet za građane“, a prije nekoliko dana ta inicijativa je realizirana u sklopu biltena Općine Centar.

„Građani imaju priliku u općinskom biltenu, koji je dostupan u svim mjesnim zajednicama, pročitati ‘Budžet za građane’. To je jednostavan i za sve građane razumljiv prikaz budžeta. U njemu nema, kao u samom budžetu, gomile stručnih ekonomskih termina ili brojki, već se pomoću ilustracija prikazuje odakle Općina dobija novac za svoj budžet i u koje svrhe ga troši“, kazao je Izudin Karić, sekretar Odbora Naše stranke u Centru.

„Smatramo da se prava suština neke lokalne politike ogleda u tokovima novca i da će, kada budu mogli to imati u vidu, građani moći lakše ostvarivati svoja prava i vidjeti da li vlast radi u njihovom interesu ili ne. Ovo je novi korak naprije, u smislu transparentnosti i sigurno je da će utjecati na poboljšanje budžetske politike u Centru“, dodao je Karić.