U petak, 17. novembra u organizaciji Naše stranke OO Lukavac u sali Biblioteke održana je tribina o temi Kuda nas vodi socijal-liberalizam? Dobrodošlicu potpredsjednici Naše stranke Sabini Ćudić i članu predsjedništva Naše stranke Tariku Haveriću poželio je predsjednik OO Lukavac Nusret Ćurović.

U svojim izlaganjima predavači su obrazložili temeljne razlike između socijaldemokracije i socijal-liberalizma, uz navođenje primjera kako kroz historiju tako i kroz primjere djelovanja današnjih stranaka “ljevice” u Bosni i Hercegovini.

Naglašeno je da se Naša stranka zalaže za liberalizaciju tržišta rada i izjednačavanje zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. U daljnjoj diskusiji predavači su odgovarali na pitanja koje su to temeljne vrijednosti koje baštini Naša stranka i u čemu se razlikujemo od ostalih stranaka koje djeluju na području naše države, sa osvrtom na građanske stranke.