Na raspravi o Budžetu Općine Novo Sarajevo vladajuća većina je odbila amandman vijećnika Vildana Gurde za smanjenje iznosa planiranog za naknadu vijećnicima.
 
„Tražio sam smanjenje 245.000,00 KM na 215.000,00 KM. Dakle svega 30.000,00 KM čime bi vratili primanja na nivou iz 2012. godine. Predložili smo da vijećnici i vijećnici Općine Novo Sarajevo trebaju svojim primjerom da pokažu jednu dozu socijalne osjetljivosti i odgovornosti, pogotovo prema najugroženijim kategorijama stanovništva, te da se za predviđenu razliku sredstava u iznosu od 30.000,00KM poveća iznos izdvajanja za grant sredstva za realizaciju projekata za djecu sa poteškoćama u razvoju“, kazao je Gurda.
 
Odbijeni su i drugi amandmani vijećnika Gurde koji se tiču prijedloga smanjenja plaća, na osnovu kojih je bilo moguće osigurati sredstva za izgradnju pješačke staze u ulici Kolodvorska.