O javnim raspravama u vezi sa nacrtom budžeta općine Centar Sarajevo, razgovarali smo sa predsjednikom Općinskog odbora Naše stranke Centar, Nihadom Ukom. Naša stranka sa tri vijećnice, Amrom Zulfikarpašić, Varjom Nikolić i Amelom Kuskunović u Općinskom vijeću Centar predstavlja četvrtu najjaču političku stranku u vijeću. Zahvaljujući aktivnostima općinskog odbora, Naša stranka je sa 2431 glasa na lokalnim izborima, ovog oktobra dobila 4410 glasova u općini Centar.

Koliko su građani općine Centar upoznati sa procesom javnih rasprava o budžetu, možete li nam reći Vaša iskustva, koliko je cijeli proces razumljiv?

Kada je riječ o građanima i samim javnim raspravama o budžetima, onda mogu reći da oni nisu uskraćeni u samoj proceduri. Kompletna zakonska procedura je ispoštovana, od objavljivanja rasprave, rasprava po mjesnim zajednicama pa do samog roka predviđenog za raspravu. Međutim, ono što je sigurno, građani su nezadovoljni nemogućnošću stvarnog utjecanja na budžet. Čak i kada neka inicijativa nađe svoje mjesto u budžetu ona se po nekom nepisanom pravilu ne implementira. Evo vam jedan banalan primjer, građani iz MZ ”Džidžikovac-Koševo I’ već 8-9 godina traže postavljanje natkrivenih niša za kontejnere, međutim iako je ušlo u budžet nikada se nije realiziralo, da ne govorimo o građanima Nahoreva koji u 21. vijeku u općini sa najvećim budžetom nemaju vodu. Sve se ovo dešava u općini koja iz godine u godinu prenosi ogromna sredstva za nerealizirane projekte, koji su ove godine dosegli skoro nevjerovatnih 10 miliona KM.

Naša stranka je zatražila osiguranje sredstava za Centar za zdravo starenje. O čemu se radi?

Naša vijećnica Varja Nikolić, ponukana dobrim rezultatima rada sličnih centara u susjednim državama pa i u susjednoj općini Novo Sarajevo, 2013. godine je pokrenula inicijativu otvaranja Centra za zdravo starenje u općini Centar. Zamišljeno je kao mjesto gdje će se okupljati pripadnici tzv. treće životne dobi, gdje će kroz različite aktivnosti, kurseve i savjetovanja korisno provoditi svoje slobodno vrijeme. Otvaranje Centra bilo je zamišljeno u toku 2014. godine, međutim to se nije ostvarilo pa smo ispred Općinskog odbora Centar uputili jedan od amandmana da se osiuguraju sredstva za uređenje i opremanje istog.

Predviđena sredstva za grant vjerskim zajednicama su sada na 80 000 maraka. Predlagali ste preusmjeravanja sredstava?

Nedopustivo je jednim budžetom predvidjeti grant za srednje škole od 20.000 KM ili opremanje biblioteka osnovnih škola u iznosu od 10.000 KM, a u istom momentu predvidjeti 8 puta veći budžet za vjerske zajednice. Smatram da se prioriteti moraju promijeniti i fokus recimo u ovom slučaju staviti na mlade. Stoga smo i uputili amandman da se dio novca predviđen za vjerske zajednice usmjeri u implementaciju Strategije za mlade na području općine Centar, koja je ove godine usvojena, a koju Nacrt budžeta za 2015. godinu nije obuhvatio, barem na način kako je Strategijom predviđeno.

Projekat energetske efikasnosti u općini Centar je trenutno na 50 000 maraka. Koji je vaš stav?

Jedan od amandmana na pomenuti budžet jeste i povećanje predviđenih sredstava sa 50.000 KM na 400.000 KM za projekte energetske efikasnosti za utopljavanje škola i vrtića na teritoriji Općine Centar i imovine Općine Centar. Imajući uvidu potrebna sredstva za sličan projekat recimo na jednoj školi, onda sredstva predviđena Nacrtom budžeta su samo simbolična. S toga smo inicirali povećanje tih sredstava na uštrb sramotnih, više od 4 miliona KM predviđenih na izdatke za materijal i usluge. Na ovaj način uloženi novac će se dugoročno isplatiti i vratiti kroz smanjenje utrošene energije za zagrijavanje pomenutih objekata a ne treba zaboraviti i na vizuelni izgled zgrada. Planiramo kroz naredne budžete predvidjeti fond iz kojeg bi se sufinansirali projekti energetske efikasnosti i za privatna lica, što je jedna od obaveza koja predstoji za buduće EU integracije.