Među prvim inicijativama, koje je su Amela Topuz i Vernes Ćosić, vijećnici Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad, pokrenuli bila je ona, kojom je tražena sanacija i uređenje atomskih skloništa na Dobrinji. Ta je inicijativa konačno doživjela svoju realizaciju, nakon koje će građanke i građani Dobrinje 1 umjesto opasnog platoa skloništa dobiti uređen trg.

“Prethodne općinske vlasti totalno su zanemarile atomska skloništa na Dobrinji. Naime, ova skloništa su u ratu imala veliki značaj, neka od njih su čak bila i učionice, a u nekima su se održavale maturske večeri. Danas atomska skloništa predstavljaju ruglo Dobrinje i iz tog razloga naša prva incijativa bila je hitna sanacija i uređenje”, kazala je vijećnica Topuz.

“Osim što je predstavljalo ruglo, atomsko sklonište na Dobrinji 1 (Trg zlatnih ljiljana) predstavljalo je rizik u pojavi zaraznih bolesti. Ocjeni da je sklonište bilo u katastrofalnom stanju doprinosi i činjenica da je bilo prvo potrebno potpuno očistiti sklonište od smeća, a potom pristupiti njegovoj sanaciji i uređenju”, dodala je.

“Pored navedenog skloništa na Dobrinji 1, također postoji još nekoliko kojima je potrebna sanacija i uređenje. Ono što je ključno je da se definiše namjena skloništa, nakon sanacija i uređenja, vodeći računa da se ovaj prostor treba kvalitetno iskoristiti isključivo za potrebe građana i građanki, te na taj način vratiti značaj skloništa, kao što je to nekad bilo”, zaključila je.