Na sjednici Općinskog vijeća Centar Sarajevo usvojen je zaključak predložen od strane Kluba vijećnica Naše stranke kojim je zatraženo da nadležne službe pripreme izradu odluke koja će omogućiti aktiviranje 630 000 konvertibilnih maraka za kreditiranje malih i srednjih preduzeća za zapošljavanje.

„Sredstva o kojima govorimo stoje već treću godinu, potpuno neaktivna, jer je stara odluka bila netransparentna i konfuzna, te nije omogućavala aktivnu ulogu partnerima u razvoju i pripremi projekata. Važno je osigurati direktno učešće, smanjenje i regresiranje kamata, te stimulirati preduzeća da stvaraju trajna radna mjesta kroz projekte koji imaju plan samoodrživosti. Moramo početi ulagati u poslove koji nisu napravljeni da bi se povukla sredstva iz budžeta, te one čiji je vijek trajanja duži od trajanja granta“, kazao je Samir Fazlić iz Naše stranke Centar.

„Naša stranka Centar Sarajevo ukazuje da naša općina ima hronični problem sa realizacijom sredstva. I dok su neke općine na rubu bankrota, Centar koji može biti najbolja općina u zemlji, zbog političkih blokada i stalnog sukoba privatnih interesa koji idu od pitanja da li će neki poslovni prostor biti iznajmljen do višemilionskih projekata, stoji u mjestu i ne realizira sredstva za dobrobit zajednice“, zaključio je Fazlić.