Halil Mujić, vijećnik Naše stranke u Doboj-Istoku, pokrenuo je inicijativu te je zatražio da se u saradnji sa Federalnikm ministarstvom prometa i komunikacija i javnim preduzećem „Ceste Federacije“, što prije realizira postavljanje trotoara na dijelu magistralnog puta M4 koji obuhvata relaciju Klokotinica-Brijesnica Mala, kako bi đaci iz Klokotnice mogli sigurno ići do srednje škole koja se nalazi u susjednoj mjesnoj zajednici.

Inicijativa je jednoglasno usvojena na Općinskom vijeću Doboj-Istok te je upućena prema JP “Ceste Federacije” na postupanje.