Na posljednoj sjednici Općinskog vijeća Centar usvojena je inicijativa vijećnica Naše stranke, kojom je zatraženo da se za potrebe Gorske službe spašavanja iz sredstava Civilne zaštite izdvoji 15.000 KM za nabavku interventnog vozila.

“Već duže vrijeme GSS radi u izuzetno rizičnim slučajevima spašavanja ljudi, materijalnih dobara i prvi su, koji se nađu u blizini kada se dese teže nesreće. Izvori finansiranja njihovih aktivnosti su jako slabi i gotovo da egzistiraju samo zbog entuzijazma s kojim rade. Zato smo, već na ovoj sjednici, podnijeli navedenu inicijativu, koja je potekla od naših gradskih vijećnika”, poručili su iz Odbora Naše stranke u Centru.

Vijećnice Naše stranke tražile su i da se u okviru raspoloživih kapaciteta Civilne zaštite osigura neophodan potrošni materijal za aktivnosti Gorske službe spašavanja.

Vijećnice su na sjednici uputile još dvije inicijative. Prvom se traži da se preispita iznajmljivanje reklamnog prostora na zgradama u užem dijelu grada, naročito na zgradama koje su dio kulturno-historijskog naslijeđa, posebno iz Austro-Ugarskog perioda.

„Podnesena je i inicijativa, kojom smo tražili da se sva dječija igrališta prilagode za djecu sa invaliditetom. Prvenstveno je potrebno da i ta djeca imaju nesmetan pristup i bezbjedno korištenje mobilijara. Tražili smo od službi da prvo igralište, koje će biti prilagođeno na taj način, bude u parku kod Austrijske kuće”, dodali su iz OO NS Centar