Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, usvojena inicijativa zastupnice Naše stranke Sabine Ćudić, kojom je traženo da ministarstva KS, u saradnji sa udruženjima osoba sa invaliditetom, osiguraju pristup osobama sa invaliditetom državnim službama i društvenim aktivnostima.

„Kada trebaju izvaditi dokumente, ili u vezi s drugim stvarima posjećivati državne službe, osobe sa invaliditetom nailaze na znantne poteškoće. Isto je i sa školama, fakultetima, kulturnim i ostalim institucijama za društvene aktivnosti, što je nedopustivo. Ti naši sugrađani imaju jednaka prava na učešće u društvenom životu i moramo učiniti sve što je u našoj moći – a mi kao Skupština imamo tu moć – da im osiguramo ta prava“, kazala je zastupnica Ćudić.

„Navedene fizičke prepreke zapravo su odraz mentalnih prepreka, koje mi kao društvo još uvijek imamo prema osobama sa invaliditetom. To se, recimo, ogleda u činjenici da se često kaže da su ti naši sugrađani ljudi sa posebnim potrebama, a zapravo su oni sa jednakim potrebama (potrebom za obrazovanje, za sticanje radnih vještina, za siguran egzistencijalni status, itd.), samo što im nisu osigurana jednaka prava“, dodala je Ćudić.

Zastupnica Ćudić je zatražila od svih nadležnih ministarstava (zdravstvo; rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice; saobraćaj; unutrašnji poslovi; boračka pitanja, obrazovanje, nauka i mladi) da, u saradnji sa Koordinacionim odborom udruženja osoba sa invaliditetom, utvrdi informacije o preprekama na koje osobe s invaliditetom nailaze u pristupu službamai društvenim aktivnostima na razini mjesnih zajednica, opština i kantona, te da čim prije krenu u otklanjanje tih prepreka.