Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Centar usvojena je inicijativa vijećnica Naše stranke (Amra Zulfikarpašić i Varja Nikolić), kojom je zatraženo da se na području općine Centar provede deratizacija.

„S obzirom da Kanton Sarajevo već nekoliko godina nije proveo zakonski propisanu sistematsku deratizaciju, mi smo pozvali nadležnu općinsku službu da putem direktnog sporazuma sa odabranim izvođačem izvrši deratizaciju. Vijeće je podržali naš prijedlog i inicijativa je odmah poslana u dalju proceduru, a očekujemo da u skorije vrijeme bude i realizirana. Pratićemo šta će se dešavati s njom i o svemu bitnom blagovremeno obavijestiti građane“, kazala je Amra Zulfikarpašić  uime Kluba vijećnica Naše stranke u OV Centar.