Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, Naša stranka je uputila 9 amandmana na Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu. Vlada se izjasnila o prijedlozima, te je prihvatila tri amandmana, koji obuhvataju osiguranje sredstava ili uvećanje planiranih izdvajanja za devet različitih programa.

“Prihvaćen je prijedlog preusmjeravanja dijela izdvajanja za sport u novu programsku kategoriju – podršku učešću žena u kolektivnom sportu. Na toj liniji će sada biti 100.000 KM za koje će moći aplicirati klubovi i udruženja koja okupljaju ženske sportske kolektive. Riječ je o važnom koraku ka postizanju ravnopravnosti. Također, osigurano je 6.500 KM za organizaciju Sarajevskog polumaratona, čime je ovaj događaj uvršten u sportske manifestacije koje imaju direktnu potporu Ministarstva kulture i sporta KS. Također, Vlada je prihvatila osigurati dodatnih 4.000 KM za podršku Kantonalnom sportskom savezu invalida”, poručuju iz Naše stranke.

“Usvojeni su i drugi prijedlozi koji obuhvataju programe podrške osobama sa invaliditetom. Tako će 10.000 KM biti osigurano za nabavku programa ‘Govorna sinteza’ za računare u školama, dodatnih 4.500 KM za Biblioteku za slijepa i slabovidna lica te 5.000 KM za izradu analize o statusu i potrebama korisnika kolica”, dodaju iz Naše stranke.

Vlada je prihvatila uvećanje sredstava za SPKD “Prosvjeta” i JKD “La Benevolencija”, čime je napravljen iskorak ka ravnopravnoj raspodjeli između četiri narodna kulturna udruženja. Prihvaćen je program Osnovna.ba u iznosu od 20.000 KM  za nastavu ‘od kuće’ u vanrednim okolnostima.

Iako je riječ o važnim amandmanima, koji će pomoći manjinskim skupinama, ipak se u smislu procenta preusmjerenog novca radi o kapima u moru budžeta, koji u planu iznosi preko 710.000.000 KM.

„Što se tiče sveukupne ocjene, u svom najvećem dijelu, i ovaj budžet predstavlja kontinuitet dosadašnjih politika u Kantonu Sarajevu, dakle onih politika koje su dovele do toga nemamo vode, da nam je vazduh otrovan i da plaćamo ono što ne možemo koristiti. Nema sistemskih reformi, milioni poreskog novca odlijevaju se u propala javna preduzeća bez ikakvog plana dugoročnog rješenja. S druge, prihodovne strane, postoji ogroman problem kompanija koja eksploatišu javna dobra bez koncesione naknade, što je nedopustivo. Takvi propusti i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani se ne mogu više sanirati samo deklarativno“, kažu iz Naše stranke.

Naglašavaju da se u obrazovnom sistemu provodi racionalizacija, iako pred Skupštinu nikada nije došao dokument koji reguliše istu. U zdravstvu se traži od naših sugrađana, koji uredno plaćaju osiguranje, da sa sobom u bolnicu donose lijekove, intervencije se prolongiraju zbog nedostatka materijala i slično. U tom kontekstu, u budžetu povećavaju plate državnim službenicima, što je za Našu stranku apsolutno nedopustivo.

Iz Naše stranke poručuju da su odlučili djelovati amandmanski kako bi koliko-toliko ublažili efekte loše struktuiranog budžeta, ali pošto je glas o budžetu – glas o tom dokumentu kao cjelini, i na osnovu stava da Vlada treba da usvaja amandmane zbog građana a ne zbog stranaka – stav zastupnika Naše stranke je da ne daju podršku budžetu, te su glasali protiv.