Na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad usvojen je Rebalans budžeta za 2016. godinu, u okviru kojeg su prihvaćeni amandmani Naše stranke.

Između ostalog, vijećnici Vedran Grebo i Vibor Handžić zatražili su da se osiguraju sredstva za rad Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, imajući u vidu da se ova institucija nalazi na području Starog Grada te da je od posebnog značaja za osobe sa invaliditetom.

„U Rebalansu je usvojen i naš amandman kojim se osiguravaju sredstva za besplatne kurseve iz engleskog i njemačkog jezika za nezaposlene, koji će se realizirati u saradnji sa nekim od  licenciranih predavača ili školom stranih jezika. S obzirom da poznavanje stranih jezika predstavlja jedan od osnovnih uslova prilikom zapošljavanja i sticanja konkurentnosti na tržištu rada u BiH, a kako mnogi mladi nisu u finansijskoj mogućnosti da sebi priušte takvu edukaciju, smatrali smo da bi i Općina trebala sredstvima iz budžeta pružiti podršku ovom projektu“, kazao je Handžić.

Klub vijećnika Naše stranke je podržao i uvećanje izdvajanja za porodilje, na čemu je Naša stranka Stari Grad insistirala i tokom javne rasprave o budžetu.

„Napominjemo da se u Budžetu za 2016. nalaze i već ranije prihvaćeni amandmani Naše stranke, a koji se odnose na finansiranje projekta ‘Stariji brat – Starija sestra’, u organizaciji udruženja NARKO – NE, zajedno sa JU ‘Kantonalni centar za socijalni rad’ i KJU ‘Dom za djecu bez roditeljskog staranja’, te finansiranje igradnje novog dječijeg parka na području mjesne zajednice Logavina“, kazao je Handžić.

Handžić je dodao da su u Budžetu su konačno i stavke koje je godinama predlagala Naša stranka Stari Grad pri raspravama o budžetu, kao što su Grant za certificiranje starih zanata, povećanje granta za inkluziju kroz sport i kulturu, uređenje i kaldrmisanje ulice Na Varoši kojom prolaze turističke ture na putu do Svrzine kuće.

„Tu su i prijedlozi naših članova u radnim tijelima vijeća, kao što je osnivanje Fonda za mobilnost mladih, za čiju smo realizaciju danas usvojili i Nacrt Pravilnika o dodjeli sredstava iz Fonda mobilnosti mladih, te povećanje izdvajanja za finansiranje sportskih manifestacija“, zaključio je on.