Na jučerašnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojeni su amandmani na Zakon o inspekcijama KS koje je podnio klub Naše stranke.

“Smatramo da tekst zakona mora biti precizan i jasan svakome, tako da ima što manje prostora za nedoumice i zloupotrebe. Jedan od amandmana koje smo uložili, naprimjer, tiče se preciziranja dokumenata i drugih materijala koji spadaju pod službenu tajnu, kako bismo omogućili građanima da prijavljuju nadležnim inspekcijama što više neregularnih subjekata, a da ne moraju brinuti za svoju sigurnost. Siguran sam da ćemo ovim propisom postići da se zakon provodi, a da onima koji pomažu u tome sigurnost bude zagarantovana”, rekao je Predrag Kojović.

Također, amandmani koje je podnijela Naša stranka tiču se i problema nadležnosti u inspekcijama, kao i uvođenja snimanja i  fotografisanja osoba, prostorija i pogona u vezi sa radom određenog subjekta

“Jedan od amandmana predviđa da se sve prijave koje pristignu na adresu nenadležne inspekcije, pa i  Kantonalne uprave, budu u roku od 48 sati proslijeđene nadležnoj inspekciji. Mislim da ne možemo očekivati da građani koji prijavljuju neregularnosti budu upućeni u nadležnosti i da to treba biti riješeno zakonom. Također, ako inspektorima omogućimo snimanje i fotografisanje neregularnosti, mislim da ćemo dobiti na transparentnosti i odgovornosti rada inspekcija, ali ćemo i ubrzati njihov rad, jer će se odluke donositi brže na osnovu prikazanog ili zabilježenog materijala”, pojasnio je Kojović.