Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, usvojen je rebalans općinskog budžeta, a tom prilikom usvojeni su amandmani, koje je predložila Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu.

Naša stranka je jedina od stranka u OV Novo Sarajevo koja je amandmanski djelovala prilikom ovog rebalansa budžeta.

„Prvim amandmanom tražila sam da se iznos za održavanje i izgradnju zelenih površina poveća za 20.000 KM. Ovim amandmanom je zapravo provedena inicijativa, koju sam podnijela prije nekoliko mjeseci, a kojom sam tražila izradu elaborata o parkovskim površinama na području općine Novo Sarajevo. Cilj elaborata jeste da se utvrde osnovne informacije o svakoj zelenoj površini, a razlog tome je činjenica da su naši parkovi i zelene površine davno sađene, te ne raspolažemo adekvatnim uvidom u stanje na terenu, što otežava svaku mogućnost akcije na sanaciji istih“, kazala je vijećnica Bešlija.

Ona je dodala da bi popisivanje stanja na terenu bila dobra osnova za sve aktivnosti na uređivanju i održavanju zelenih površina koje će, sa kantonalne, preći u općinsku nadležnost, počev od 2017. godine.

„Drugim amandmanom Naša stranka osigurano je povećanje iznosa za Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša za 35.000 KM, a s cijem uređivanja lokacije koja bi bila namijenjena za izvođenje vlasničkih pasa“, pojasnila je Bešlija.