Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća prihvaćen je amandman vijećnika Naše stranke Vibora Handžića na Budžet Grada Sarajeva, kojim je finansiranje Roditeljske kuće povećano sa 5000 KM na 10. 000 KM,

“U toku javne rasprave tražili smo da se Grad Sarajevo uključi u finansiranje Roditeljske kuće koja je zatim uvrštena u Budžet. Međutim, zbog važnosti projekta, činilo nam se da je potrebno izdvojiti dodatna sredstva, tako da će sada Grad Sarajevo podržati Roditeljsku kuću sa ukupno 10.000 KM”, rekao je Handžić.

Vijećnik Naše stranke je predložio i da se u Budžet Grada Sarajeva uvrsti i Sigurna kuća.

“Također, smatramo da treba nastaviti finansirati i Sigurnu kuću u iznosu od 20. 000 KM, kao i prethodnih godina. Već je dobro poznato da je Sigurna kuća poslužila kao utočište brojnim osobama koje su pretrpjele nasilje u porodici, što je jedan od najvećih problema u našem društvu. Taj amandman, međutim, nije usvojen, ali je donesena odluka da Sigurna kuća bude stalna budžetska kategorija u iznosu od minimalno 10.000 KM”, objasnio je Handžić, naglasivši da će sredstva za Roditeljsku i Sigurnu kuću biti preusmjerena iz finansija koje su bile planirane za ugovorene i druge posebne usluge.

“Sredstva za brojne stavke unutar ovog odjeljka nisu bila utrošena ni približno u planiranom iznosu za 2016. godinu, tako da je bilo sasvim logično da ta izdvajanja umanjimo u narednoj godini. Tim više što nam se ukazala mogućnost da podržimo dva tako važna projekta kao što su Roditeljska i Sigurna kuća od kojih će imati koristi najugroženije kategorije naših građana”, zaključio je Handžić.

Na insistiranje vijećnika Naše stranke u javnoj raspravi prepolovljena su sredstva kojim su se finansirale klubovi političkih partija, a u Budžet je vraćeno finansiranje javnih kuhinja, stipendije za socijalno ugrožene, izrada infrastrukture i signalizacije za slijepe i slabovidne i ostale kategorije osoba sa invaliditetom, projekat zvučne novine za slijepe i slabovidne, kao i grant udruženju koje se bavi potrebama osoba sa Downovim sindromom.