Na današnjoj 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo u hitnom postupku usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Klub Naše stranke prethodno je uputio 15 amandmana na ovaj Prijedlog rebalansa Budžeta kojima se, između ostalog, tražila rekontrukcija i prilagođavanje javnih ustanova i objekata kantonalne vlasti za osobe sa invaliditetom, grant za naučnoistraživačke projekte, izdvajanja za utvrđivanje prioritetnih obrazovnih ustanova za rekonstrukciju, video nadzor u javnom prijevozu, te izdvajanja za stručne timove za djecu sa poteškoćama i obnovu odjeljenja JU Biblioteke Sarajeva.

Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila niti nijedan od amandmana Kluba Naše stranke, dok je u rebalansu Budžeta, koji je prikazan kao uvećanje za ovu godinu od preko 80 miliona KM, bilo prostora da se iznos kojim samovoljno raspolaže premijer uveća tri puta, sa 83.000 na 203.000 KM. Ujedno, izdvajanja za socijalnu kasu iz koje ministri u ovih nekoliko predizbornih mjeseci imaju pravo da dodjeljuju po, de facto, sopstvenoj procjeni, jednokratne pomoći građanima povećana su čak za 2 miliona KM.

S druge strane, budžetski fondovi za najtalentovanije učenike i studente i za institucije koje vode brigu o djeci sa posebnim potrebama su značajno smanjeni.