Na prošloj sjednici Općinskog vijeća Centar prihvaćena je inicijativa vijećnice Varje Nikolić vezana za izmjene i dopune Statuta, Poslovnika o radu OV-a i Pravila mjesnih zajednica.

„Obzirom da su postojeći dokumenti doneseni 2004. godine i da se nikad nisu usaglasili sa Zakonom o lokalnoj samoupravi FBiH, zatražila sam da se u Nacrt programa rada Općinskog vijeća za 2016. uvrsti izmjena ovih dokumenata s ciljem usklađivanja sa Zakonom“, kazala je vijećnica Nikolić.

„Podsjetila sam i Vijeće da je još 2013. formiralo posebnu Komisiju, sastavljenu od predstavnika političkih partija, te da je ta komisija, nakon četiri održane sjednice, identifikovala 35 članova za izmjene Statuta i obavila dva puta konsultacije sa klubovima političkih stranaka, Statutarnom komisijom i izvršnom vlasti. Izvještaj je usvojen na jednoj od sjednica u 2014. ali do dan-danas se po tom pitanju više ništa nije uradilo“, dodala je.

„Smatram da je nedopustivo da se završi naš mandat, a da nismo izvršili izmjene ovako važnih dokumenata. Vijeće je prihvatilo moj prijedlog za dopunu Nacrta programa rada, s tim da su kao rok odredili drugo tromjesečje 2016. godine, a ne prvo tromjesečje što je bio moj prijedlog. Ono što posebno treba naglasiti u vezi s otporima izmjenama Statusa jeste da izmjene mogu dovesti u pitanje status trenutnog ‘predsjedavajućeg po ovlaštenju Općinskog vijeća’“, zaključila je.