Javna higijena u općini Novo Sarajevo je već duže vremena na zabrinjavajućem nivou. Problematična je s estetskog, ali još više sa zdravstvenog aspekta. S tim u vezi je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća vijećnik Naše stranke Vedran Jovančić podnio čak tri inicijative.

Prve dvije se odnose na čišćenje smeća na lokaciji Malta 19 te u Pofalićkoj ulici, istočno od broja 14. „Kad je u pitanju deponija na Malti, davno smo tražili da KJP Park o svom trošku postavi tablu sa zabranom odlaganja smeća što se do danas nije desilo“, kaže Jovančić.

Treća inicijativa tiče se uklanjanja polomljene kamene klupe sa zelene površine u parku u kod zgrade Pošte, gdje je i Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima „Malta“.

Polomljena kamena klupa već gotovo godinu dana stoji na zelenoj površini.