Naša stranka je povodom današnjih protesta boračke populacije pozvala na reformu sistema podrške veteranima kroz temeljitu promjenu pristupa vlasti na federalnom, kantonalnom i lokalnom nivou. Tim povodom, podršku protestima je iskazao Vernes Ćosić, gradski vijećnik Naše stranke, koji je i sam ratni veteran sa Dobrinje.

„Veterani se osjećaju prevareno, većina boračke populacije nalazi se izvan kruga privilegovanih predstavnika udruženja koji dvadeset godina nakon rata zarađuju na osnovu statusa jedinice ili grupe u kojoj su bili u toku rata. Dok se neki bogate na račun poslovnih prostora koje dobivaju po osnovu zaštite ‘boračkih kategorija’, drugi preko organizacija koje veći dio sredstava potroše na tehničke sekretare, a gotovo ništa na programe zapošljavanja i uključivanja veterana u život zajednice, borci ostaju na marginama“, kazao je Vernes Ćosić, općinski vijećnik u Novom Gradu iz Naše stranke.

„Podržavam zahtjeve boraca kojim se konačno treba formirati jedinstveni registar boraca, kako bi naknade ugroženim kategorijama prestale umanjivati samo zato što na spiskovima imamo desetine hiljada lažnih boraca. Podržavam i zahtjev za jedno boračko udruženje, kojim će se prestati sa trošenjem sredstava za namirivanje lokalnih političkih poslušnika, a novac usmjerio na konkretne programe zapošljavanja dokvalifikacije i profesionalizacije. Vrijeme je da poradimo na većoj transparentnosti u izvještavanju, trošenju sredstava čija je namjena podrška boračkoj populaciji, te prestanemo podržavati one koji udruženja veterana koriste kao mašineriju za osvajanje izbora“, zaključio je Ćosić.