Vernes Ćosić je rođen 1969. u Prozoru. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu, gdje je i diplomirao na Filozofskom fakultetu (Odsjek za psihologije). Od početka rata bio je pripadnik Armije RBiH, a u toku sukoba je ranjavan, te iz rata izlazi kao 100% RVI. Od kraja rata je uključen u rad i razvoj civilnog društva, te je jedan od pokretača programa doniranja organa, zatim različitih projekata pomoći djeci i mlade. Na lokalnim izborima 2012. godine, naš Veno je izabran za vijećnika u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo. Od prošle godine je i gradski vijećnik u Gradskom vijeću Sarajeva.

U posljednje četiri godine svoj rad u vijeću je fokusirao na zajednicu u kojoj živi, komunikaciju sa građanima i građankama, tražeći podršku općinskih službi za rješavanje nagomilanih problema u Novom Gradu, a posebno onih koji se vezuju za ugrožene i marginalizirane kategorije.

NS: Vernese, kada pogledate unazad posljednje četiri godine, o čemu razmišljate? Koji je vaš savjet za one koji žele kao budući vijećnici i vijećnice predstavljati građane u vašoj lokalnoj zajednici?

Vernes Ćosić: Samim ulaskom u vijeće vijećni pokrenuo sam dva procesa. Prvi je naš proces detaljnije učeenja o raznim nadležnostima, procedurama i zakonima s ciljem da bi moj rad vijećnika bio produktivniji i kvalitetniji.

S druge strane otvorio sam i svaki dan razvijam svoj kanal komunikacije sa našim građanima jer želim na što bolji način da predstavim njihove probleme i zajedno sa njima pronađem riješenja za njih. Mislim da je danas iluzorno pričati o poštenju i principijelnosti u politici, međutim to su principi do kojih držim. Svjestan sam da ljudi imaju averziju prema politici I političarima.Zaboravljeno je, zapravo zašto treba služiti politika-zbog ljudi. Stoga, svoju poziciju vijećnika pokušavam iskoristiti kao srestvo mjenjanja stvari.

Svjestan sam svojih kapaciteta i toga da ne mogu rješavati sve probleme, ali u isto vrijeme mislim da sam dužn da saslušamo sve probleme naših građana. Ako pogledate naše inicijative vidite da su one okrenute različitim kategorijama stanovništa i obuhvataju različite segmente života.Također, sve su one dobro pripremljene i osmišljene i nude konkretna riješenja za realizaciju pojedinih problema. Sve one proizilaze iz naših lokalnih politika. Tako da smo mi jedni od rijetkih koji su prije izrade lokalnih politika uradili istraživanje i veliki broj intervjua sa našim građanima o njihovim problemima i kako vide njihovo rješavanje.

NS: Možete li nam reći nešto više o svom radu sa osobama s invaliditetom?

Vernes Ćosić: Kod nas svi problemi nekako izlaze iz pitanja podjele nadležnosti između različitih nivoa vlasti. Mislim da su kategorije u našem društvu koje su posebno pogođene tom situacijom upravo osobe sa invaliditetom. Nažalost, to su ljudi o kojima niko ne vodi računa. Sam spadam u jednu od ovih kategorija tako da razumijem probleme i njihove potrebe.Također sam i sam na svojoj koži osjetio nebrigu našeg drustva, kao i razne oblike diskriminacije. Zbog svega ovoga jedan od značajnih fokusa u mom rada kao vijećnika je skretanje pažnje na njihove probleme, kao i pokretanje konkretnih inicijativa koje ce poboljšati kvalitetu njihovog zivota.

Problemi slijepih i slabovidnih osoba u našoj zemlji se  teško rješavaju, kako oni egzistencijalni tako i ostali, kao što su: pomagala, školovanje, rehabilitacija, status u društvu i sl. Smatram da kao  i za druge osobe s invaliditetom, integracija slijepih i slabovidnih osoba u društvenu zajednicu nije potpuna, te se često susreću s raznim oblicima diskriminacije. Osobe s oštećenjem vida često se guraju na margine društva – slabijeg su obrazovnog statusa, mnogi od njih su nezaposleni, susreću se s mnogim predrasudama, ali i preprekama poput kretanja u prostoru.

Kroz susret sa gospodinom Fikretom Zukom iz Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i ponudio sam našu  pomoć u cilju poboljšanja njihovog položaja.Tako da je iz našeg razgovora potekla ta inicijativa za postavljanje zvučne signalizacije za slijepe i slabovidne osobe u Novom Gradu.  Zvučna signalizacija je postavljena na raskrsnicu kod Centra za slijepe i slabovidne osobe u Nedžarićima i vjerujem da će se veoma brzo postaviti na raskrsnicu između Opštine i zgrade RTV doma.

Iako je Bosna i Hercegovina je potpisnik UN Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom ona čini malo ili ništa po ovom pitanju. Svake godine iz raznih budžeta izdvajaju se sredstva za pojedinačne projekte ove grupe naših građana i građanki, ali se na ovaj način ne rješavaju njihovi suštinski problem.

Od strane udruženja “Dajte nam šansu”  upoznat sam sa idejom o pokretanju Servisa podrške djeci i osobama s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Pored pružanja medicinske, pravne, socijalne i psihološke pomoći,ovaj servis pruža usluge mobilnog tima za pomoć kod kuće, kao i usluge boravka djece/omladine s poteskoćama u razvoju po potrebi. Općina Novi Grad je pored ustupanja prostora osigurala i određena financijska sredstva za njegovu sanaciju i prilagođavanje njegovim budućim korisnicima,kao i sanaciju pristupa ovom prostoru.

NS: U prošloj i ovoj godini pokrenuli ste i temu obnove obdaništa Srećica?

Vernes Ćosić:  2015. godine strane sugrađana upoznat sam o katastrofalnoj situaciji u obdaništa Srećica.Na sjednici OV pokrenuo sam inicijativu za njegovu sanaciju. U avgustu te iste godine uspješno je realizovana ova inicijativa.

NS: Vernese, ponijeli ste priču o liniji Dobrinja-Ilidža?

Vernes Ćosić:  Godinama se priča o potrebi uvođenja ove linije. Od strane građana okupljenih oko Dobrinjske inicijative  zamoljen sam da se uključim u rješavanja ovog probleme. Pokrenuo sam inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da ovu liniju upiše u registar redovnih linija na području Kantona. Ogromnim odzivom na potpisivanjem peticije za uspostavljanje ove linije građani su potvrdili njenu opravdanost. Veliku podršku ovoj realizaciji ove inicijative dale su mi kolege u Kantonalnoj skupštini, kao i kolega Elvis Vreto u OV ilidža.

NS: Veliku pažnju ste posvetili obnovi i vraćanju života u naselje Dobrinja 1?

Vernes Ćosić: Dobrinja 1 je naselje koje je zadnjih 20. zapostavljen od stane lokalnih vlasti.Kroz razgovore sa sugrađanima I potpisivanjem peticije zadnje četri godine zalagao sam se za njihovo rješavanje.Kroz rad u vijeću,razgovore sa načelnikom,nadležnim službama i uz podršku veliku njihovu podršku uspjeli smo da saniramo I očistimo atomsko sklonište I na njemu sagradimo igralište za djecu. Također,urađeno je i asfaltiranja cijelog Trga Zlatnih Ljiljana.

NS: Šta imate poručiti građanima i građankama Novog Grada, uskoro će početak izborne kampanje?

Vernes Ćosić: Mislim da smo pokazali da radimo sve četiri godine, a ne samo u predizbornoj kampanji. Vrijeme je da se svi počnu tako ponašati. Hajde da svi povučemo dio odgovornosti, pronađemo rješenja za probleme te razmotrimo kako adekvatno rasporediti sredstva iz budžeta. To smo radili Amela Topuz i ja u ovom mandatu, a u narednom se nadam da će nas biti više iz Naše stranke i da ćemo širiti našu poruku. Kada o tome razmišljamo, hajde da se svi okrenemo općem dobru, a ne privatnim interesima. Samo tako možemo mijenjati naselje, opštinu i državu u kojoj živimo.