Vernes Ćosić, vijećnik Naše stranke u Novom Gradu, na sutrašnjoj sjednici Općinskog vijeća podnijet će inicijativu da civilna zaštita i upravitelji na području ove sarajevske općine provjere ispravnost rada aparata za gašenje požara, hidranata i drugih mehanizama zaštite i dojave požara.

“Nakon požara koji se dogodio na Alipašinom Polju, a u kojem su stradale 2 osobe, a više ih se obratilo za pomoć zbog trovanja, smatram da je važno da se utvrdi odgovornost, ali i da se preventivno djeluje. S tim u vezi, smatram da Općinsko vijeće može  zatražiti informaciju o održavanju vatrogasnih aparata i hidranata, posebno u zgradama sa pet i više spratova”, kazao je Vernes Ćosić.

Vijećnik Naše stranke rekao je koje bi konkretno preventivne mjere valjalo preduzeti.

“Najprije je potrebno da upravitelji, u saradnji sa Civilnom zaštitom u Novom Gradu, izvrše jedan organizovani pregled u kakvom su stanju protivpožarni aparati, hidranti i ostala protivpožarna oprema. Prema Zakonu o zajedničkim zgradama (Član 24. tačka z), upravitelji su upravo ti koji su dužni servisirati protupožarnu instalaciju i opremu. Druga stvar, potrebno je označiti mjesta na kojem se hidranti nalaze, a zatim i obezbijediti prohodnost svih protivpožarnih puteva”, rekao je Ćosić.

“Dešava se naprimjer da parkirana vozila blokiraju pristup hidrantima, a nesavjesni građani zatrpavaju protivpožarne stepenice kabastim otpadom, što je nedopustivo, i tu bi se trebalo i policija uključiti. Važno je da uradimo sve što je u našoj nadležnosti, kako bi se spriječile buduće tragedije”, zaključio je Ćosić.