Imajući u vidu da se bliži kraj godine, naš vijećnik u Općinskom vijeću Novi Grad, Vernes Ćosić predstavio je danas građanima i građankama općine Novi Grad Sarajevo, ključne prioritete kojim se namjerava baviti u 2015. godini, kroz svoje djelovanje u Općinskom vijeću:

1. Nastaviti sa pokretanjem inicijativa koje ce poboljsati život osoba sa invaliditetom u nasoj općini,

2. Obezbjediti finansiranje Servisa za djecu sa poteskocama u razvoju i njihove roditelje od strane općine,

3. Inicijative za poboljšanje kako lične tako i saobraćajne sigurnosti u našoj lokalnoj zajednici,

4. Inicijative za poboljšanje infrastrukture u općini,

5. Inicijative za kvalitetniju,pošteniju podjelu budžeskih sredstava NVO organizacijama, boračkim udruženjima i pojedincima,

6. Kroz rad u OV pratiti realizaciju Strategije za mlade, Strategiju razvoja sporta i kulture i Stategiju razvoja općine,

7. Raditi na poboljšanju komunikacije sa Savjetima MZ i sugrađanima,

8. Biti otvoren za razlicite probleme sa kojima se susrecu moji sugrađani.

Za sve dodatne informacije, Vaš vijećnik Vas poziva da mu se javite, kako bi proširili plan, te pokrenuli nove inicijative u općini Novi Grad Sarajevo u 2015. godini. Javite se!